Activiteiten

 

Doan waark en zo

 

Elknain van haarten welkom, benoam Hans van der Lijke mit zien schiere laidjes en Dick Ronner as oetgever van DOAN WAARK.

Ook wil k Tjeerd Burgstra nuimen, ons toalman, hai het aaltied mien waark noazain en mie wezen op fouten en nait te vergeten mien aigen Herman veur zien geduld, aanwiezens en zörgen; wat mout n dichter ook zunner kok.

Wie binnen der groots op dat wie te gast weden kinnen ien dit meulenhoes, stoef aan meulen Goliath bie mulderske Ida Wierenga.

n Stee oet mien jeugd doar k as kiend voak west heb te speulen.

Ida zet heur al joaren ien veur meulen Goliath, zo staait ter op heur webstee; zai het ter veur zörgd dat meulen weer opklunnerd wer en ien bedrief hollen wort.

Ida het heur heur levent laank al mit meulen verbonnen vuilt en het beloofd hom nooit aan zien lot over te loaten.

Goliath het haitied n toak had ien dit onmedelke groots pollerlaand om wodder òfwoddern te loaten op t Wad.

Mit twij viezels zörgde hai veur dreuge vouten ien poller.

Zunner Goliath was dizze aigenste poller nait tou blui kommen: din haar der gain koren, worrels, sukkerbaiten of zukswat hìn gruien kind en doar binnen minsen dij hier touhollen aaid slim van deurdrongen west.

Dat beschaarmende en vaailig gevuil, vuilen ie hier nog, al het meulen al laank gain toak meer ien bemoalen van poller.

En doar wil Ida no wat aan doun en ik wil heur der geern n luk beetje bie helpen.

 

GOLIATH

 

Hier onder Hogelandster wolkenluchten

beneden langs nabij de slaperdijk

staat hij daar trots een koning in zijn rijk

vandaag heeft wiek en rad niks meer te duchten

 

liet water altijd weer naar ‘t Wad toestromen

bood onderduikers baak in oorlogstijd

maar raakte ooit de taak als molen kwijt

dat werk had een gemaal overgenomen

 

door mensenhand was ‘d eigenheid geschonden

verloren werd die ongelijke strijd

geschiedenis ligt rondom hem verspreid

al tijden lang niet met het Wad verbonden

 

de muldersvrouw wil beiden weer verbinden

en zal voor Goliath een uitgang vinden.

 

 

Gedicht(en) en meulen Goliath: Tiny Veldhuis

 

                                                                    Pollermeulen Goliath  

GOLIATH

 

Hier onner Hogelandster wolkenluchten

beneden laans bie knik aan daarde diek

staait hai der groots, liek keuneg maank zien riek

niks het op t heden rou en rad te duchten

 

lait nattens haitied weer noar t Wad toustromen

bo onnerdoekers boak ien oorlogstied

rouk loader waark as òfstromer doar kwiet

dat haar dou nij gemoal ja overnomen

 

deur minsenhaand was aigen wezen schonnen

verloren wer dij ongelieke stried

geschiedenis ligt ronnom hom bezied

tiedstieden heer mit Waddenzee verbonnen

 

mor mulderske wil baaid vernijs verbienen

zèl wis veur Goliath n oetgang vienen.

 

No begriepen ie t al ducht mie.

As ie joe dit gedicht in t Grunnegers en ien t Nederlands toustèllen, mit n òfbelen van meulen Goliath der op, din helpen ie Ida en heur Goliath aan n aanbegun van 60.000 euro dij der veur van neuden is en kin meulen weer doun woar hai veur moakt is: òfwoddern op t Wad.

Gedichten kinnen ie joe toustèllen veur twij euro.

As ie t geld nait reken is t ja niks.

 

Ida holt ook van biepazend taimkes, dij krigt zai der vergees bie:

 

Pollermeulen Goliath

moalt wodder vernijs noar t Wad.

 

Dijkgraaf Bert Middel toost met Ida Wierenga
op de ingebruikstelling van de nieuwe stalen vijzel op zaterdag 9 juni 2012.
          
 
Accordeonclub Lucht Genoeg uit Boerakker speelde de hele middag de gestaag vallende regendruppels weg in de grote tent. 
 
 
 
Zondagmiddag waren Geert Zijlstra en Piet Buist te gast in de grote
tent. Zij zongen de sterren naar het Wad met eigen liedjes en de nieuwe hit Sikko, de cavia die voetbaluitslagen voorspelt.
Daarnaast had het duo een speciaal lied gemaakt over het sterke staaltje naar 't Wad.
 
 
 
 
 
 
links Geert Zijlstra en rechts Piet Buist

"Staark stoaltje" van Geert Zijlstra en Piet Buist

Laange riege fietsen op weg noar de diek

De  hiele dag ien t spier, achter diek ien het sliek

Ien  de broadende zun,  n diep spoor deur de klei

Op zuuk noar nij laand, noar een toekomst veur dij

 

As op moandagmorregn de schippers weer voaren

De vrouwen op e diek noar de horizon stoaren

De één vist schelpen, de anner vist vis

Suns de netten vol, en sums vangst weer niks

 

Staarke stoaltjes op t Wad

Staarke stoaltjes op t Wad

Veur de één is t te dreug, veur de anner te  nat

Zo  verdient elkeneen, zien centen op t Wad

 

Nije boer prikt zien schop ien t sompege laand

Hij zet de woeste wereld om  recht noar zien haand

Hij kiekt tevreden uut over t wuivende groan

Zo is t altied west, zo zil t ok altied goan

 

Staarke stoaltjes op t Wad

Staarke stoaltjes op t Wad

Veur de één is t te dreug, veur de anner te  nat

Zo  verdient elkeneen, zien centen op t Wad

 

Woar de wieken droaien met de rug noar de diek

Met e kop ien e wiend , klinkt wottermeziek

En woar  het staarke stoal met e polders vecht

Komt het wotter weerom ien e zee terecht

 

Staark stoaltje aan t Wad

Staark stoaltje aan t Wad

Veur de één is t te dreug, veur de anner te  nat

Zo  het t altied al west , Staark stoaltje aan t Wad

Hij is binnen!

 
Vanmorgen rond negen uur arriveerde de nieuwe schroef voor de Goliath.
In de afgelopen periode werd de oude schroef verwijderd en werd ook het elektriciteits hok gesloopt.
Dit project werd mogelijk gemaakt door de subsidie van het Waddenfonds en het SNS Fonds.
 
   
                    

"Een sterk staaltje naar het wad"

Geplaatst 18 dec. 2010 11:42 door Onbekende gebruiker   [ 19 dec. 2010 00:34 bijgewerkt ]

Gelukt!!   Een driewerf Hoera
 
Het Waddenfonds heeft onze oude poldermolen geeerd door een aanvraag van het Stichtingsbestuur
te honoreren om de oude vijzel te kunnen vervangen.
Het bestuur mag een bedrag van € 113.000 tegemoet zien en zal de rest zelf bij moeten passen.
Met nog meer kracht dan voorheen zal de molen bij veel wateroverlast het overtollige water naar het Wad
kunnen stuwen.

1-1 of 1