Startpagina

Welkom op onze website

Tonia Ausema

Reeds geweest:

“Tied Zal t Leren”, een nieuw project van Eltje Doddema en Harm Tabak, die als duo “Veur De Wind” bezig zijn met de opnames van 4 liedjes bij poldermolen De Goliath in de Eemshaven.
De liedjes worden om de 3 weken uitgebracht en de eerste 2 zijn hieronder te bekijken en te beluisteren.


Het eerste liedje heet A7

YouTube-video

Het tweede liedje heet Voader

YouTube-video


Het derde liedje heet “Mörgen blift t nacht”   

YouTube-video


Het vierde liedje heet Volle Moan 

YouTube-video


Het laatste liedje van Veur De Wind:  Zeker Is

YouTube-video


In de Eemskrant (www.eemskrant.nl) stond dit verhaal:

“Tijdens mijn omzwervingen door de provincie kwam ik op een bepaald moment in deze molen en het eerste wat opviel was de sfeer in de molen. Een lust voor het oog, de prachtige omgeving is een inspiratiebron voor creatieve geesten en nog belangrijker: de akoestiek nodigt uit tot het maken van muziek,” aldus Eltje. En na overleg met molenaar Ida Wierenga werd ons de mogelijkheid geboden om “De Goliath Tracks” te realiseren

Een terugkerend thema in de nummers is de tijd. “Kijk om je heen en zie het met eigen ogen, de tijd is rondom deze molen zichtbaar en voelbaar aanwezig,” aldus Harm Tabak, en hij doelt hiermee op de oude molen uit 1897 en de nieuwe windmolens rondom. “Nergens is de tijd zo tastbaar als hier, en als je in de molen bent voelt het alsof de tijd stilgestaan heeft. Ooit een poldermolen die water uit polders de zee inpompte, nu een bron van inspiratie.”

“Veur De Wind” wil ook een duidelijke mix van hun beider muziekstijlen maken, iets dat goed te horen is in de composities en arrangementen van de liedjes. Want let wel, in de combinatie “Veur de Wind” zit voor jaren aan muziekervaring. Eltje is al jaren bezig met muziek, de laatste decennia vooral in het Gronings. Daarnaast is hij actief op het gebied van het promoten en doorgeven van de Groninger streektaal, waarvoor hij de K. ter Laan prijs heeft ontvangen. Harm heeft zijn roots als zanger in de partyband-scene en is nu ook alweer een aantal jaren actief op streektaalgebied o.a. met de band Harm Tabak & The Flashbacks, en daarnaast ook nog samen met de broers Kruizinga en Eltje in Twij Körten, Twij Langen.

Het project wordt ook via social media en Youtube onder de aandacht gebracht.

Molenweekend mei 2017 (zie Foto's)

Restauratie watervoorloop

                             
                 

https://youtu.be/Ztvu-SZpiEY

Een mooi drone filmpje gemaakt tijdens de laatste Erfgoed dag.

Gemaakt door dhr. W.N. StollengaDe molen en de molenaarswoning met op de achtergrond het windmolenpark


Poldermolen De Goliath staat tussen de high-tech windturbines in de Eemshaven bij Roodeschool. 

De Stichting Beheer en Behoud van het Poldermolencomplex De Goliath, opgericht 27 april 2006, heeft de molen en de bijbehorende molenaarswoning in eigendom verkregen op 7 augustus 2006.
De molen heeft een grondige restauratie ondergaan en draait weer volop met een nieuw gevlucht.

Postadres: Dhr. B. Elzes
                    Hendrik Werkmanstraat 10
                    9791 DL Ten Boer

mail: secretariaat: secretariaat@poldermolendegoliath.nl

           molen: molen@poldermolendegoliath.nl

telefoon: molen: 06-636427955

                    secretariaat: 050-3022576

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 

  Ida Wierenga-Spijk voorzitter   Geert Boven penningmeester


 

     Bernard Elzes secretarisDe Stichting heeft de heer Harm D. Post,

                                   voormalig directeur van Groningen Seaports en                          thans adviseur van Groningen Airport Eelde bereid gevonden als                          beschermheer op te treden


                                Boekje over molen De Goliath

Wanneer u het boekje ook wilt ontvangen, volgt u dan de instructies
op de pagina Promotie hoe u dit kunt bestellen.


bijgewerkt: 16 maart 2019